Rekisteriseloste käsittelytoimista


1.Rekisterinpitäjä

Nimi: Koryukan Nokia Ry

Osoite: Vikkulankatu 16, 37150 Nokia

2.Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jari Tuominen, 040 569 2626, jari.tuominen@lakiekonomit.fi

3.Rekisterin nimi

Koryukan Nokia ry:n jäsenrekisteri

4.Rekisterin kuvaus

Jäsenrekisteriä ylläpidetäänKoryukan Nokia Ry toiminnan toteuttamiseksi. Toiminnalla tarkoitetaan seuranharjoitusten, leirien ja kilpailujen järjestämistä ja näihin liittyvää tiedottamista, markkinointia ja suoritustietojen ylläpitoa kuten vyökoerekisteriä.


Jäsenrekisteriin kerätään seuraavat henkilötiedot:

  • Harrastajan nimi,puhelinnumero ja sähköpostisoite
  • Alle 18-vuotiaiden harrastajien osalta kerätään huoltajien yhteystiedot käsittäen nimen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen.
  • Alaikäisistä harrastajista kerätään vain nimi ja syntymävuosi.
  • Rekisteriin merkitään harrastajan vyökokeen suorituspäivämäärä hyväksyttyjen suoritusten osalta.

5.Henkilötietojen käyttö

Mikäli tietojen käyttö ei perustu muuhun oikeusperusteeseen, kysytään rekisteröidyltä erikseen suostumus tietojen käyttöön, kyseisen palvelun käyttötarkoituksen mukaisesti.

6.Henkilötietojen tarkistaminen ja muokkaaminen

Jäsenellä on oikeus tarkistaa ja muokata tietojaan jäsenrekisterissä. Rekisterinpitäjä voi muokata tietoja virhetilanteiden korjaamisen yhteydessä.

7.Omien tietojen poistaminen

Rekisteröity voi muokata omia tietojaan ja/tai pyytää omien tietojen täydellistä poistoa jäsenyyden päätyttyä. Jäsenrekisteristä poistetaan vuosittain jäsenet, jotka eivät ole maksaneet kausimaksua kyseessä olevalle kaudelle.