Itsepuolustus

Itsepuolustustilanteet syntyvät usein ylättäen ja niissä oikein reagoiminen vaatii pitkäjänteistä ja kurinalaista harjoittelua. Itsepuolustustilanteissa ei ole sääntöjä eikä tuomaria ja vastustajia voi olla enemmän kuin yksi. Hyökkäys ei välttämättä tule edestä.

Väkivallan uhriksi valikoituu harvemmin fyysisesti vahva, vaan hyökkääjän helpoksi uhriksi mieltämä henkilö.

Uhkatilanteessa ihmisen keho ja mieli ovat stressitilassa (taistele tai pakene reaktio), jolloin toiminnan tulee tapahtua ns. selkärangasta. Stressitilanteessa veri pakenee suuriin lihaksiin ja hienomotoriikka heikkenee, syntyy putkinäkö jossa huomio kohdistuu hyökkääjään ja rationaalinen kyky ajatella heikkenee. Näissä olosuhteissa toimiminen vaatii paljon harjoittelua, jotta on realistiset mahdollisuudet puolustautua, olisivat todelliset.

Itsepuolustustilanteessa parhaiten toimivat tekniikat ovat yksinkertaisia, nopeita ja mahdollistavat tilanteesta pakenemisen.

Koryu Uchinadi Kenpo Jutsu perustuu HAPV (Habitual Acts of Physical Violence) teoriaan, jossa harjoitellaan ensireaktioita yllättäviin uhkatilanteisiin. Normaalin teknisen harjoittelun lisäksi hyödynnetään vanhoja perinteisiä harjoitusmuotoja (tegumi, futarikeiko jne.), jotka valmistavat tehokkaasti reagoimaan yllättävissäkin tilanteissa.

Väkivaltatilanteet menevät usein maihin, joten maassapuolustautumisen osaaminen on todella tärkeää.Tätä osaamista vahvistetaan lukkopainiharjoituksilla, joissa huomioidaan myös itsepuolustuksen erityspiirteet.

Huom! Aloitamme naisten kamppailu- ja itsepuolustuskurssin TI 5.9 klo 19.30-20.30.