Kata

Katat ovat vanhojen kiinalaisten ja okinawalaisten mestarien perintöä, joita he ovat siirtäneet sukupolvelta toiselle. Katat ovat myös muuttuneet usein mestarien mukana. Ne ovat olleet tapa siirtää perimätietoa luotetuille oppilaille aikana, jolloin osaamisen tallentaminen ei ollut kovinkaan yksinkertaista. Ne ovat olleet oman aikansa pedagoginen järjestelmä ja tapa tallentaa mestarin parhaat tekniikat. Kata ei suoranaisesti esitä kamppailua näkymätöntä vastustajaa vastaan, vaan ne sisältävät liikeperiaateita ja kamppailun taktiikkaa, joita voi soveltaa monin eri tavoin.

Karate on syntynyt aikana ja yhteiskunnassa, jossa kamppailun toimivuus ratkaistiin itsepuolustustilanteissa, ei urheilullisissa otteluissa, erilaisine sääntöineen. Vielä vähemmän niitä on luotu esitettäväksi kilpailuissa.

Tekniikoiden käyttötarkoitus perustuu vastustajan suorittamaan hyökkäykseen, jolloin karatekalla on ollut ns. työkalupakissaan riittävästi erilaisia ja toimivia tekniikoita, joita hän on osannut käyttää puolustautumisessa. Hyökkäys on voinut tulla mistä suunnasta tahansa, eikä katan mukaisesti säädellyssä järjestyksessä. Katojen tekniikat on harjoiteltava myös erikseen ja opeteltava soveltamaan niitä erilaisissa itsepuolustustilanteissa

Futari-geiko

Koryu Uchinadi sisältää paljon erilaisia virtaavia pariharjoitteita,
jossa itsepuolustustilanteet virtaavat yhdestä toiseen ja niiden välillä suoritetaan aina vastatekniikka. Esimerkiksi kuristuksesta siirrytään irtautumiseen ja siitä käsilukkoon. Virtaavat pariharjoitteet ja katat muodostavat työkalupakin, joka perustuu automaattiseen reagointiin, erilaisissa uhkatilanteissa ja reagoinnin jälkeisiin vastatekniikoihin. Tällä tavalla on valmistauduttu yllätäviin tilanteisiin ja luotu nopeita reaktiomallejea harjoittelijoiden lihasmuistiin. Futari-geiko on linkki katan muodon ja kamppailun välillä.

Lue lisää Futari-geiko menetelmästä